Implanty stomatologiczne stały się popularnym rozwiązaniem dla wielu osób, które straciły zęby z różnych powodów. Choć tradycyjne protezy i mosty mogą przywrócić funkcję zgryzania, implanty oferują bardziej trwałe i naturalne rozwiązanie. Jednak wiele osób nurtuje pytanie: kiedy najlepiej wszczepić implant po wyrwaniu zęba? Implantacja natychmiastowa po ekstrakcji zęba może zapewnić liczne korzyści, w tym skrócenie czasu leczenia, minimalizację utraty kości oraz przywrócenie pełnej estetyki w jak najkrótszym czasie. Jednak nie zawsze jest możliwe jej przeprowadzenie. Czasami konieczne jest odczekanie i umożliwienie procesu gojenia się kości po ekstrakcji. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Zalety szybkiego wstawienia implantów po usunięciu zęba?

Szybkie wstawienie implantu po usunięciu zęba, znane również jako natychmiastowa implantacja, może przynieść wiele korzyści pacjentom. Oto kilka głównych zalet:

 • Skrócenie czasu leczenia – natychmiastowa implantacja pozwala na zaoszczędzenie czasu, ponieważ implant jest wszczepiany bezpośrednio po usunięciu zęba. Nie ma konieczności oczekiwania na gojenie się tkanki, co pozwala na szybsze przywrócenie pełnej funkcji zgryzania i estetyki.
 • Minimalizacja utraty kości – po usunięciu zęba, kość szczęki lub żuchwy zaczyna stopniowo się resorbować, co może prowadzić do utraty objętości kości. Natychmiastowa implantacja zapobiega lub minimalizuje tę utratę, ponieważ implant działa jako „zaszczepka” stabilizująca kość i zachowująca jej strukturę.
 • Estetyka – w przypadku implantacji natychmiastowej, pacjent nie musi czekać na gojenie się tkanki przed przywróceniem naturalnego wyglądu uzębienia. Implant zastępuje brakujący ząb natychmiastowo, co przekłada się na szybkie przywrócenie pełnej estetyki uśmiechu.
 • Minimalna ingerencja w tkanki – natychmiastowa implantacja pozwala na minimalne zakłócenie tkanki przyzębia, ponieważ implant jest umieszczany w świeżej, niezaburzonej strukturze po usunięciu zęba. To może przyspieszyć proces gojenia się i zmniejszyć dyskomfort po zabiegu.
 • Optymalne wykorzystanie kosztów – wstawienie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba pozwala na maksymalne wykorzystanie kosztów, ponieważ procedura ekstrakcji i implantacji może być przeprowadzana jednocześnie. Pacjenci nie muszą płacić dodatkowo za oddzielne wizyty lub zabiegi.

 

Czy można wyrwać zęba i wszczepić implant na jednej wizycie?

Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia jednej wizyty, podczas której zostanie usunięty ząb i natychmiast wszczepiony implant. Ta technika jest znana jako natychmiastowa implantacja po ekstrakcji zęba. W przypadku natychmiastowej implantacji, po usunięciu zęba, implant jest natychmiast umieszczany w jamie poekstrakcyjnej. Ten zabieg może skrócić czas leczenia, minimalizować utratę kości oraz umożliwić przywrócenie estetyki i funkcji zgryzania w jak najkrótszym czasie. Należy jednak pamiętać, że natychmiastowa implantacja nie jest odpowiednia dla wszystkich przypadków. Ostateczną decyzję dotyczącą możliwości przeprowadzenia natychmiastowej implantacji powinien podjąć lekarz stomatolog po przeprowadzeniu dokładnej oceny pacjenta, w tym oceny kości, tkanek przyzębia i ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej.

Logo Acusdent Dentysta StomatologWroclaw

Implanty w Acusdent Wrocław - Sprawdź nas

Jestem lekarzem z 30-letnim stażem pracy. Przychodnię Acusdent prowadzę od 10 lat. Wraz z zespołem stomatologów stawiamy na wysoką jakość usług i nieustannie podnosimy kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach. Na co dzień każdy nasz dentysta pracuje na sprzęcie stomatologicznym najnowszej generacji oraz stosujemy nowoczesne techniki diagnostyki obrazowej 3D. Naszym klientom dajemy poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Pacjenci cenią nas za indywidualne podejście, empatię oraz miłą obsługę.

Zapraszam,  lek. stom. Elżebieta Majorkowska

Elzbieta-Majorkowska implant po wyrwaniu zęba
Elzbieta-Majorkowska implant po wyrwaniu zęba
Logo Acusdent Dentysta StomatologWroclaw

Implanty w Acusdent Wrocław - Sprawdź nas

Jestem lekarzem z 30-letnim stażem pracy. Przychodnię Acusdent prowadzę od 10 lat. Wraz z zespołem stomatologów stawiamy na wysoką jakość usług i nieustannie podnosimy kwalifikacje zawodowe na kursach i szkoleniach. Na co dzień każdy nasz dentysta pracuje na sprzęcie stomatologicznym najnowszej generacji oraz stosujemy nowoczesne techniki diagnostyki obrazowej 3D. Naszym klientom dajemy poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Pacjenci cenią nas za indywidualne podejście, empatię oraz miłą obsługę.

Zapraszam,  lek. stom. Elżebieta Majorkowska

Implant po wyrwaniu zęba Lokalizacja

Gdzie jesteśmy

Namysłowska 6a, Wrocław

Czym jest implantacja natychmiastowa?

Implantacja natychmiastowa, znana również jako implantacja poekstrakcyjna, to procedura, w której implant stomatologiczny jest wszczepiany natychmiast po usunięciu zęba. Oznacza to, że implant jest umieszczany w świeżej jamie poekstrakcyjnej, bez konieczności oczekiwania na całkowite gojenie się tkanki.

Głównym celem implantacji natychmiastowej jest skrócenie czasu leczenia oraz minimalizacja utraty kości i tkanek przyzębia po usunięciu zęba. W tradycyjnym podejściu, po usunięciu zęba, należy odczekać kilka miesięcy, aby kość i tkanki przyzębia mogły się zagoić przed wszczepieniem implantu. Natomiast w przypadku implantacji natychmiastowej ten proces jest skrócony.

Procedura implantacji natychmiastowej wymaga starannej oceny i odpowiednich warunków. Aby zastosować tę technikę, konieczne jest wystarczające ilości i jakość kości w miejscu ekstrakcji zęba. Implant jest umieszczany bezpośrednio w jamie poekstrakcyjnej, która jest odpowiednio przygotowana, aby zapewnić stabilność implantu.

W przypadku udanej implantacji natychmiastowej, implant pełni funkcję „zaszczepki” i pomaga w utrzymaniu struktury kostnej oraz minimalizuje proces resorpcji kości. Ponadto, natychmiastowa implantacja pozwala na przywrócenie estetyki i funkcji zgryzania szybciej, co jest ważne dla komfortu i satysfakcji pacjenta.

Należy pamiętać, że nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do natychmiastowej implantacji. Ostateczna decyzja powinna być podejmowana przez lekarza stomatologa po dokładnej ocenie warunków pacjenta, takich jak stan kości, tkanki przyzębia, ogólny stan zdrowia jamy ustnej oraz lokalizacja i charakterystyka wyrwanego zęba.

Zalety implementacji natychmiastowej?

Implantacja natychmiastowa po usunięciu zęba posiada szereg zalet, które przyczyniają się do jej popularności w dziedzinie stomatologii implantologicznej. Oto kilka głównych zalet implantacji natychmiastowej:

 • Skrócony czas leczenia – jedną z największych zalet implantacji natychmiastowej jest możliwość skrócenia czasu leczenia. Zamiast czekać kilka miesięcy na całkowite zagojenie się tkanki po ekstrakcji zęba, implant jest wszczepiany bezpośrednio po usunięciu. To pozwala pacjentowi szybko odzyskać pełną funkcję zgryzania i estetykę uśmiechu.
 • Minimalizacja utraty kości – po usunięciu zęba, naturalny proces resorpcji kości może prowadzić do utraty objętości kostnej w miejscu ekstrakcji. Implantacja natychmiastowa minimalizuje ten proces, ponieważ implant działa jako „zaszczepka” stabilizująca kość i zachowująca jej strukturę. To przyczynia się do długoterminowego zachowania zdrowia i integralności kości szczęki lub żuchwy.
 • Estetyka i psychologiczne korzyści – natychmiastowa implantacja pozwala na szybkie przywrócenie estetyki uśmiechu. Pacjent nie musi czekać na gojenie się tkanek, protezy tymczasowe lub innych rozwiązań tymczasowych. To pozytywnie wpływa na samoocenę i pewność siebie, umożliwiając pacjentowi powrót do naturalnego i pełnego uśmiechu.
 • Minimalna ingerencja w tkanki – implantacja natychmiastowa ogranicza konieczność ponownych zabiegów chirurgicznych, ponieważ implant jest umieszczany bezpośrednio po usunięciu zęba w świeżej jamie poekstrakcyjnej. To minimalizuje dodatkowe urazy i trauma dla tkanek, przyspieszając proces gojenia i zmniejszając dyskomfort po zabiegu.
 • Optymalne wykorzystanie kosztów – dla pacjentów, implantacja natychmiastowa może przynieść korzyści finansowe. Procedura ekstrakcji zęba i wszczepienia implantu może być przeprowadzana w jednej wizycie, co pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu i zasobów. Nie ma konieczności płacenia za oddzielne wizyty lub zabiegi.

Czy są przeciwskazania do implantacji natychmiastowej?

Istnieją pewne przeciwskazania do implantacji natychmiastowej, które mogą wpływać na decyzję lekarza stomatologa. Oto kilka przykładów przeciwwskazań:

 • Brak odpowiedniej ilości kości – implantacja natychmiastowa wymaga wystarczającej ilości zdrowej kości w miejscu ekstrakcji zęba. Jeśli ilość kości jest niewystarczająca lub ma niską jakość, może być konieczne oczekiwanie na regenerację kości lub zastosowanie dodatkowych technik augmentacji kości przed wszczepieniem implantu.
 • Infekcja – obecność infekcji w miejscu ekstrakcji zęba lub wokół tkanek przyzębia jest przeciwwskazaniem do implantacji natychmiastowej. Infekcja musi zostać odpowiednio leczona i opanowana przed wszczepieniem implantu, aby zapewnić sukces procedury.
 • Stany zapalne tkanek przyzębia – jeśli występują stany zapalne, takie jak zapalenie dziąseł (zapalenie przyzębia) lub zapalenie kości (zapalenie okostnowe), mogą być konieczne leczenie i kontrola tych stanów przed implantacją natychmiastową.
 • Ogólny stan zdrowia pacjenta – w przypadku niektórych stanów zdrowotnych, takich jak choroby układu odpornościowego, cukrzyca niekontrolowana lub choroby metaboliczne, implantacja natychmiastowa może nie być zalecana. W takich przypadkach konieczne jest stabilizowanie stanu zdrowia pacjenta przed wszczepieniem implantu.
 • Nieodpowiednie warunki anatomiczne – czasami anatomiczne czynniki, takie jak bliskość nerwów, zatok szczękowych lub innych struktur anatomicznych, mogą uniemożliwiać natychmiastową implantację. W takich przypadkach konieczne jest dostosowanie planu leczenia i ewentualnie przeprowadzenie dodatkowych procedur lub przygotowania przed implantacją.

 

Implantacja dwuetapowa – na czym polega

Implantacja dwuetapowa to popularna procedura stosowana przy wszczepianiu implantów stomatologicznych. Składa się z dwóch etapów, które obejmują:

 • Etap chirurgiczny (implantacja) – w pierwszym etapie chirurgicznej implantacji zostaje umieszczony implant w kości szczęki lub żuchwy. Chirurg wykonuje nacięcie w tkankach przyzębia, odsłaniając kość. Następnie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi chirurgicznych, wiertło jest używane do stworzenia precyzyjnego otworu w kości. Implant jest ostrożnie wprowadzany w to miejsce i zamykany specjalnym pokrywającym elementem ochronnym, zwany czopem ochronnym. Ten etap ma na celu umocnienie implantu w kości i zapewnienie jego stabilności.
 • Etap protetyczny – drugi etap, nazywany etapem protetycznym, następuje po pewnym czasie gojenia się implantu w kości. Czas ten jest zwykle ustalany przez lekarza stomatologa i zależy od indywidualnego przypadku pacjenta. Po zakończeniu procesu gojenia się, chirurg stomatolog odsłania implant, usuwając czop ochronny. Następnie, na implant jest osadzana specjalnie zaprojektowana osłonka protetyczna, zwana też opatrunkiem. Ta osłonka stanowi podstawę dla przyszłego uzupełnienia protetycznego, takiego jak korona, most lub proteza. Osłonka protetyczna jest umieszczana w sposób, który zapewnia prawidłową estetykę, zgryz i funkcję.

Implantacja dwuetapowa pozwala na lepsze osiągnięcie stabilności implantu i zapewnia odpowiedni czas gojenia się kości wokół niego. Procedura ta umożliwia również dostosowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego do indywidualnych potrzeb i warunków pacjenta.

Zalety implementacji dwuetapowej?

Implantacja dwuetapowa posiada wiele zalet, które przyczyniają się do jej popularności w stomatologii implantologicznej. Oto kilka głównych korzyści związanych z implementacją dwuetapową:

 • Stabilność implantu – dwuetapowa implantacja umożliwia odpowiedni czas gojenia się kości wokół implantu, co przyczynia się do osiągnięcia większej stabilności. W pierwszym etapie, implant jest wprowadzany w kość, a następnie pozostawiany na czas gojenia. To pozwala implantowi zintegrować się z kością, tworząc mocne połączenie zwane osteointegracją. Dzięki temu implant może służyć jako solidna podstawa dla przyszłego uzupełnienia protetycznego.
 • Kontrola procesu gojenia – dwa etapy implantacji umożliwiają lekarzowi stomatologowi lepszą kontrolę nad procesem gojenia się i ewentualnymi problemami, które mogą wystąpić. W przypadku nieprawidłowego gojenia się lub potrzeby wprowadzenia dodatkowych działań, takich jak leczenie chorób przyzębia czy augmentacja kości, można to zidentyfikować i dostosować przed przystąpieniem do drugiego etapu.
 • Ochrona implantu – czop ochronny, który jest umieszczany na szczycie implantu w pierwszym etapie, działa jako bariera ochronna, chroniąc implant podczas procesu gojenia. Zapewnia to bezpieczeństwo implantu przed potencjalnymi uszkodzeniami lub infekcjami w początkowym okresie po wszczepieniu.
 • Indywidualne dopasowanie protetyki – drugi etap implantacji dwuetapowej pozwala na dokładne dostosowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego do indywidualnych potrzeb i warunków pacjenta. Lekarz stomatolog ma możliwość oceny gojenia się, ustalenia zgryzu i estetyki, a następnie precyzyjnego wykonania protetycznego elementu, takiego jak korona, mostek lub proteza. To przekłada się na lepsze dopasowanie i zadowolenie pacjenta.

 

Implant po usunięciu zęba – ile trwa zabieg?

Czas trwania zabiegu implantacji natychmiastowej po usunięciu zęba może się różnić w zależności od indywidualnych warunków pacjenta, lokalizacji zęba, ilości implantów do wszczepienia oraz innych czynników. Przybliżony czas trwania takiego zabiegu to zazwyczaj od 30 minut do 2 godzin.

Mapa

Adres

Nasz gabinet stomatologiczny znajduje się na styku Śródmieścia i Psiego Pola przy zajezdni Ołbin, na skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej z Nowowiejskiej. Bez problemu dojedziesz do nas ze Starego Miasta, Psiego Pola, Śródmieścia, zapraszamy również wszystkich mieszkańców Wrocławia. 

Telefon i e-mail

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

sobota: 9:00 – 14:00

Nasi lekarze

Majorkowska Implant po wyrwaniu zęba

lek. stom. Elżbieta Majorkowska

Stomatologia ogólna, protetyka

Lawinski Implant po wyrwaniu zęba

lek. stom. Maciej Ławiński

Chirurgia stomatologiczna

Co mówią o nas pacjenci?

Dawid

Nie ma lepszego gabinetu!!!Polecam wszystkim osobom, nawet tym najbardziej bojącym się stomatologa. Wizyta w Acusdent Wrocław jest równie bezbolesna jak u fryzjera.

Piotr M.

Jako osoba, która nie ma szczęścia do zdrowych zębów, z pewnością mogę stwierdzić, że miałem szczęście z doborem przychodni. Podczas każdego zabiegu czuć profesjonalizm i odpowiednie podejście do pacjenta. Wizyty u dentysty już nie przerażają jak na początku. Atmosfera mocno na plus. Ceny również odpowiednie oraz elastyczność w doborze najkorzystniejszych terminów. Gorąco polecam!

Aleksandra Ch.

Gorąco polecam ten gabinet dentystyczny. Profesjonalna obsługa, miła atmosfera, przystępne ceny. Idealne miejsce dla osób, które boją się dentysty, ponieważ gabinet ten stawia na jakość wykonanej usługi.

Udogodnienia

Bezbolesne znieczulenie

RTG Implant po wyrwaniu zęba

RTG

Pantomograf Implant po wyrwaniu zęba

Pantomograf

Parking Implant po wyrwaniu zęba

Parking

Karta Implant po wyrwaniu zęba

Płatność kartą

Niepelnosprawni Implant po wyrwaniu zęba

Udogodnienia

Formularz kontaktowy

Adres

Rejestracja

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 18:00

607587145

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

soboty: 9:00 – 14:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *